Skip to main content

Visie op kwaliteit van zorgverlening

Het oplossen van het tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden is een van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van dit moment. De cijfers van het tekort aan mensen die werken in de zorg varieren van 80.000 tot 125.000 in 2020. Het is duidelijk dat we kampen met een enorme uitdaging en gezien de demografische ontwikkelingen vormt dit een structureel probleem.

Het aantrekken van buitenlandse zorgprofessionals uit de EER en daarbuiten is slechts een deel van de oplossing. Wij vinden het van cruciaal belang dat wanneer dit gebeurt, de kwaliteit van de buitenlandse zorgveleners van gelijkwaardig niveau is als dat van zorgverleners die een opleiding in Nederland genoten hebben.

Iedere verzorgende 3-IG of verpleegkundige die via Avant Talent Group werkt bij een van onze partners voldoet bij aanvang van de werkzaamheden minimaal aan de beroepskwalificaties zoals die gelden in Nederland. Deze beroepskwalificaties zijn vastgesteld door de minister van OCW in de kwalificatiedossiers Crebo (Centraal Register Beroepsopleidingen). Daarnaast voldoet iedere zorgverlener aan de eisen wat betreft de vakbekwaamheid die het CIBG stelt en/of voortkomen uit de Wet BIG. In het geval van tewerkstelling van zorgverleners voor wie een vergunningplicht geldt volgen wij strict de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), dit vragen wij ook van onze partners.

Zorgverleners die voldoen aan de beroepskwalificaties

Taalvaardigheden

De zorgprofessionals beheersen aantoonbaar de Nederlandse én Engelse taal op minimaal een gelijkwaardig niveau als afgestudeerden aan een Nederlandse beroepsopleiding volgens de Crebo kwalificatiedossiers. Dit geldt voor zowel verzorgenden 3-IG als voor verpleegkundigen.

Diplomawaardering

Ledere zorgprofessional beschikt bij aanvang van de werkzaamheden over een diplomawaardering van de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs (Nuffic). Deze waardering is minimaal op het niveau waarop de zorgverlener gaat werken (NLFQ 3, 4 of 5).

Verklaring vakbekwaamheid

Zorgprofessionals met een diploma van buiten de EER of Zwitserland nemen deel aan toetsing op verzoek van het CIBG. Voor een verzorgende 3-IG is dit een AKV toets. Voor een verpleegkundige is dit een AKV-toets en een BIG-toets. De Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid beoordeelt de uitkomsten.

BIG-registratie

Zorgprofessionals die gaan werken als verpleegkundige schrijven zichzelf in het BIG-register in. Zorgprofessionals van buiten de EER of Zwitserland doen dit op basis van hun verklaring van vakbekwaamheid. Alle zorgprofessionals overleggen bij inschrijving een bewijs van taalvaardigheid.

Kennis gezondheidszorg

Bij aanvang van werkzaamheden is de buitenlandse zorgprofessional bekend met het Nederlands zorgstelsel. De zorgprofessional kent de verschillende zorgverleners en hun rol in het zorgprocess.

Cultuur & assertiviteit

De buitenlandse zorgprofessional krijgt een cursus algemene Nederlandse cultuur en een cursus cultuur op de werkvloer. Ook volgt de zorgverlener training in assertiviteit, zelfredzaamheid en zelfstandig handelen. Hierdoor is de zorgverlener goed voorbereid op het werken in de Nederlandse zorg.

Werken bij Avant

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging in de gezondheidszorg als verzorgende 3-IG of verpleegkundige? Via Avant werk je voor de beste zorginstellingen in heel Nederland!

Bekijk vacatures
Informatie voor zorginstellingen

Avant bied gemotiveerd verpleegkundig en verzorgend personeel aan dat voldoet aan de Nederlandse beroepskwalificaties. Wij vinden talent in binnen- en buitenland!

Brochure aanvragen

Kunnen wij iets voor je doen?

Wij reageren zo snel mogelijk.

Neem contact op