Skip to main content

Onze transparante aanpak

Duurzame inzet van hoogopgeleid zorgpersoneel

Duurzame werving

Avant werft en selecteert de beste verzorgenden en verpleegkundigen in Nederland en de EER (Europese Economische Ruimte). Voor moeilijk te vervullen vacatures werven wij ook buiten de EER. We werven hoofdzakelijk in landen met een overschot in de beroepsgroep.

Hoogopgeleide professionals

Om zo goed te kunnen integreren bij de Nederlandse zorginstelling worden verpleegkundigen met een Bachelor of Science in Nursing geworven. Daarnaast doorlopen alle kandidaten een strenge selectieprocedure waarin zij diverse beroepsinhoudelijke en persoonlijkheids assessments afleggen.

Taal & Cultuur

De verpleegkundigen volgen een opleiding Nederlandse taal, cultuur en assertiviteit die afgestemd is op het werken in de gezondheidszorg. Gedurende de opleiding van 9 maanden krijgen zij dagelijks klassikaal les van gecertificeerde Nederlandse docenten. Ook wordt tijdens de opleiding veel aandacht besteed aan assertiviteit.

Werving in de Filipijnen

Vacatures die ondanks wervingsinspanningen langer dan drie maanden open staan zijn ‘moeilijk vervulbaar’. Wanneer er geen geschikte kandidaten beschikbaar zijn in de EER die aan het functieprofiel voldoen, werven wij talent in onder andere de Filipijnen. De Filipijnen is een uitermate geschikt land voor de werving van verpleegkundig personeel. Filipijnse verpleegkundigen zijn dienstbaar en daarnaast erg begaan met het zorgen voor ouderen en zieke familieleden. Respect voor ouderen en zieken is diepgeworteld in de Filipijnse cultuur. Europese werkgevers prijzen de werkethiek van Filipijns personeel. De Filipijnse overheid speelt een belangrijke rol in het faciliteren van arbeidsmigratie middels het onderwijs- en immigratiebeleid. Zo’n 90% van de bevolking is christelijk, de alfabetiseringsgraad is 95% en Engels is een officiële taal. Het onderwijssysteem kent Engelstalige opleidingen en diploma’s.

Filipijnse verpleegkundigen worden al geruime tijd met success ingezet in diverse andere Europese landen. Zo werken er in Duitsland sinds een paar jaar duizenden Filipijnse verpleegkundigen.

9 maanden intensieve opleiding

Voordat de verpleegkundigen aan het werk gaan wordt hen een opleiding Nederlandse taal van 9 maanden aangeboden door onze gecertificeerde Nederlandse taaldocenten. De opleiding bieden wij aan in Manila in de Filipijnen én in Tilburg in Nederland. De opleiding is er op gericht om de verpleegkundigen Nederlands te leren tot niveau B2. In de opleiding komen de Nederlandse taal, cultuur, assertiviteit en vakjargon aan bod. De verpleegkundigen worden ook getraind in het omgaan met formulieren en protocollen die gebruikt worden bij de zorginstelling waar zij aan de slag gaan. Tijdens de opleiding krijgen de verpleegkundigen dagelijks klassikaal les worden wekelijks tussentijdse toetsen afgenomen. Wanneer zij het gewenste taalniveau bereiken volgt een beroepsinhoudelijke cursus om de verpleegkundigen voor te bereiden op de examens van het CIBG en BIG register.

De verpleegkundigen krijgen 9 maanden klassikaal les van Nederlandse docenten in onze opleidingscentra in Manila en Tilburg.

Opleiding Nederlandse taal

Wil je in de Nederlandse gezondheidszorg werken én mag je in Nederland wonen en werken, maar beheers je de Nederlandse taal niet of onvoldoende? Bekijk snel ons aanbod taalopleidingen voor zorgprofessionals.

Meer informatie
Buitenlands diploma

Mag je in Nederland wonen en werken, maar heb je een diploma dat niet behaald is in een EU-lidstaat of Zwitserland? Bekijk snel ons aanbod erkenning vakbekwaamheid voor zorgprofessionals.

Meer informatie

Ben je gediplomeerd Verpleegkundige of Verzorgende 3-IG en wil je in Nederland werken?

We bieden cursussen Nederlands aan anderstalige gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden 3-IG
in onze opleidingscentra in Manila en Tilburg. Lees meer en neem contact op!

Leer Nederlands